***********************************!***************************************
* Този файл е авторски труд и представлява лична интерпретация на песента.*
* Той е единствено за лично ползване и не може да бъде разпространяван и  *
* публикуван никъде другаде без изричното съгласие на автора му.          *
***************************************************************************
 
 
***************************************************************************
           ПЕСЕН: Защо
      ИЗПЪЛНИТЕЛ: Милена
    ИЗПРАТЕНО ОТ: venelin@gmx.net
***************************************************************************
 
 
 
 
 
Понякога, когато оставам сама
Започва да ме мъчи мисълта
Че живея  в клетка без никаква врата
Не мога да се маха ни да вдигна ръка
Зощото господарят е измислил това
Да стоя на тясно срещу порцийка храна
 
Друг път превъртяла от ужасен сън
Ставам от леглото и поглеждам навън
Да видя там ли си е всичко
В комплекта както си стои
Въздуха, небето, дървета и река
Станали са черни, но това е от нощта
О! Всичко си е тука, не съм ограбената аз.
 
Пр:  Смахнати сме всички, а другите ги няма
Останали са малко, но копаят пак
Искат да прокарат мост над нищетата
Но трудно ще прескочат този мръсен ад  
 
Защо трябва да стоим на тясно някъде за порцийка храна /8
 
1. Am / G / F    /2/
    Am / G / Am
Пр:  Am / G / F
 
 
 
**********************************************************************
                            "ПЕЙ СЪРЦЕ!"
                       web.dir.bg/peisyrce
     Очакваме вашите файлове, предложения, коментари и желания:
                          peisyrce@dir.bg
**********************************************************************